VEILIGHEIDSCONTROLE


Veiligheidscontrole is een onderdeel van ons vak wat steeds vaker aan bod komt.
Waar velen zich niet bewust van zijn, is dat u als boomeigenaar verantwoordelijk bent, u hebt een ‘zorgplicht’. Mocht er een boom omvallen of tak breken wat schade of letsel veroorzaakt, kunt u met het door ons opgestelde officiële VTA-Rapport aantonen dat u de zorgplicht heeft nageleefd.