OMGANG MET NATUUR

 

De passie voor ons vak gaat hand in hand met de passie voor natuur. Naast dat wij ons werk uitvoeren volgens de richtlijnen van de Wet natuurbescherming (voorheen Flora- en Faunawet), proberen we ook iets terug te geven aan de natuur.

Wij zijn groot voorstander van de ‘herplantplicht’ en zullen in eerste instantie altijd adviseren om groen te behouden in plaats van te kappen. Wanneer er toch bomen gekapt moet worden, zijn er alsnog vele manieren om iets aan de ecologie bij te dragen. Zowel het stamhout als het takhout kan op vele manieren benut worden; een aantal voorbeelden:

- Stammen laten staan. Deze leveren geen gevaar meer op voor de omgeving, maar bieden wel een enorme bron als habitat voor insecten en torren, welke op hun beurt weer diverse vogels aantrekken.
- Takkenril. Het overgebleven kleine takhout kan in de vorm van rilletjes opgebouwd worden.
Dit biedt huisvesting voor verschillende diersoorten en dus weer een voedselbron voor (roof)vogels. Ook is het een goede stimulator voor het bodemleven. Daarnaast geeft het ook nog eens een sfeervol beeld.

- Vleermuizensleuven (zie foto). Door het zagen van sleuven/holtes in bomen die eigenlijk klaar zijn voor de kap, creëer je een huisvesting voor vleermuizen en met name de rosse vleermuis. Op langere termijn kunnen deze bomen ook nog dienen als schuilplaats voor uilen.